Stichting Intabazwe

ING Bank   -   IBAN: NL60 INGB 0009 5101 78   -   BIC: INGBNL2A

 

 

Laatste nieuws:


 
 

Alle kosten worden door het bestuur betaald !

 
 

Stichting Intabazwe:

De missie van Stichting Intabazwe is het verbeteren van de levenskwaliteit van de armste en daardoor kansloze bevolking van Zuid-Afrika. In eerste instantie richt Stichting Intabazwe haar hulp op kinderen en jongeren.

Projecten:

Stichting Intabazwe voert op dit moment projecten uit in Geluksdal bij Johannesburg en in Athlone bij Kaapstad.

Ontstaansgeschiedenis:

Tijdens een rondreis door Zuid-Afrika (december 2001) bezoeken Hanni en Jos de township Intabazwe bij het plaatsje Harrismith in Vrijstaat. Muhle Joyce Mthembu, directeur van het Harrismith Marketing Bureau, geeft de rondleiding. Diep getroffen door het menselijke leed besluiten Hanni en Jos op een of andere manier hulp te bieden. Van Joyce horen zij, dat het in Zuid-Afrika gebruikelijk is, dat kinderen schooluniformen (of ten minste een deel daarvan) dragen. Voor de heel veel kinderen is er thuis echter geen geld voor een schooluniform. Deze kinderen worden op school en in de gemeenschap dan als minderwaardig afgestempeld. Hanni en Jos besluiten om voor een aantal behoeftige kinderen  schoenen en schooltruien te kopen.  

 

schoolkinderen van Intabazwe ontvangen schoenen en schooltruien

 

Om kinderen in Zuid-Afrika blijvend te kunnen helpen, ontstaat vervolgens het idee om een stichting op te richten. Gedurende 2002 krijgt e.e.a. vorm en zo wordt op 16 december 2002 (Verzoeningsdag in Zuid-Afrika) Stichting Intabazwe opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

één van de 'platberge' bij Harrismith / Intabazwe in de avondzon

De naam:

Intabazwe is een woord uit de Zulu-taal en betekent 'platte berg' ofwel 'tafelberg'. Township Intabazwe ligt op een platte berg bij het plaatsje Harrismith in de oostelijke Vrijstaat tussen Johannisburg en Durban aan de N3. Omdat naar aanleiding van ons bezoek aan Intabazwe het idee voor de oprichting van een stichting is ontstaan, werd de naam van de township als naam voor onze stichting gekozen.